Tìm đối tác kinh doanh đầu tư (09/09/13 )
Tôi đang cần tìm đối tác có nguồn vốn tối thiểu 50tr trở lên có thể đầu tư từ 6-12 tháng với mức lãi suất trung bình 14 - 22% năm. Lĩnh vực hoạt động: ...