Cần bán hợp tác bán sắn lát khô - Tươi
Cần bán hợp tác bán sắn lát khô - Tươi (14/12/13 )
Cần Bán sắn lát khô, tươi số lượng lớn.Hiện nay công ty chúng tôi đóng trên dịa bàn Bình Thuận, Đồng Nai.Đang có số lượng khoai mì, sắn lát khô số ...
Tìm đối tác kinh doanh đầu tư (09/09/13 )
Tôi đang cần tìm đối tác có nguồn vốn tối thiểu 50tr trở lên có thể đầu tư từ 6-12 tháng với mức lãi suất trung bình 14 - 22% năm. Lĩnh vực hoạt động: ...